+ Thêm nội dung

Số lượng in (Đơn vị: Tờ)

  Thông tin nhận hàng
  (miễn phí giao hàng toàn quốc)


  Kích thước

  Độ dày

  Chiều cao dòng

  Khoảng cách chữ

  Khoảng cách chữ

  Vòng tròn

  Lật ngược

  Canh dòng

  Kiểu chữ


  Opacity

  Rotate & Flip

  Alignment & Position